Điều khoản – Điều Kiện

“Trò chơi điện tử”, “Trò Chơi” hoặc “Game”, hoặc “Sản Phẩm” được hiểu là Game Bài Đổi thưởng Uy Tín được cung cấp trực tuyến (online) bởi Gamedoithuonguytin.cc, hoặc bởi các Đối tác của chúng tôi đều cần tuân thủ điều khoản và điều kiện dưới đây

  1. Tất cả “người chơi” đồng ý và cam kết sử dụng Dịch vụ phù hợp với các quy định trong Điều Khoản và Điều kiện. Người chơi không thể chơi game bài trừ khi họ đồng ý với các Điều Khoản và Điều kiện đó. Thỏa thuận/cam kết này là hợp lệ và không thể thay đổi.
  2. Khi sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, người chơi được coi là đã đồng ý với các Điều Khoản và Điều kiện cũng như với mọi thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung của Điều Khoản và Điều kiện. Thỏa thuận này là hợp lệ và không thể thay đổi.
  3. Nếu có các Điều Khoản và Điều kiện riêng biệt cho các Game đổi thưởng, hoặc từng Game bài riêng biệt, người chơi cũng đồng ý tuân thủ theo các Điều Khoản và Điều kiện riêng biệt đó cũng như tuân thủ các Điều Khoản và Điều kiện thông thường. Điều Khoản và Điều kiện riêng biệt cho các Dịch vụ có hiệu lực ngay lập tức kể từ thời điểm được đăng tải và hiển thị trên website.
  4. Người chơi xác nhận và đồng ý rằng giữa người chơi và Game Đổi Thưởng Uy Tin CC không tồn tại bất kỳ một quan hệ liên doanh, đối tác, quan hệ lao động, hoặc quan hệ đại lý nào xuất phát từ Điều Khoản và Điều kiện hoặc do việc người chơi sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi thực hiện Điều Khoản và Điều kiện này theo quy định của nhà cung cấp dịch vụ giải trí.

 

Xem quảng cáo